Ösel Kinnisvarahooldus on kliendikeskne kinnisvarahooldusettevõte Saaremaal. 

Meie teenusteportfell aitab vabaneda tülikatest kohustustest ja veeta Saaremaal oldud aeg ennekõike puhates.

Meie eesmärk on toetada kohalikku tööjõuturgu ja läbi kohusetundlike saarlaste, pakkuda usaldusväärset ning kvaliteetset kinnisvara korrashoiuga seotud väärtuspakkumist.

V
äärtustame vastastikusel usaldusel põhinevat koostöösuhet.

Küsi oma vajadustele põhinevat pakkumist <-